Instalace kotlů

Základní podmínky pro dobrou funkci a vysokou životnos kotlů ATMOS

 • Montáž kotle provádí jen odborná firma zaškolená výrobcem
 • Kotel musí být instalován v suchém a dobře větraném prostoru - kotelně
 • Při zapojení kotle do systému je vždy nutné za kotel nainstalovat Laddomat 21, nebo termoregulační ventil TV 60 °C s čerpadlem, kulovým ventilem a filtrem, aby teplota vody vracející se do kotle, v každém režimu, neklesala pod 65 °C - dle normy ČSN 070240/93. S rostoucí teplotou vratné vody do kotle, klesá možnost kondenzace dehtů kyselin = větší životnost kotle. Laddomat 21 doporučujeme používat jen do výkonu 50kW včetně.
 • Při zapojení kotle bez akumulačních nádrží musí být čerpadlo v kotlovém okruhu a v okruhu vytápěného objektu spínáno jedním nebo dvěma samostatnými termostaty při teplotě výstupní vody z kotle 70 - 80 °C a to tak, aby čerpadlo v okruhu vytápěného objektu běželo jen tehdy, pokud běží čerpadlo v kotlovém okruhu. Důvodem je to, aby přes zpětnou klapku zabudovanou v Laddomatu 21 nedocházelo k podchlazování kotle
 • V každém režimu kotle musí být teplota výstupní vody z kotle mezi 80 - 90 °C
 • Provozujeme-li kotel trvale při výkonu nižším než 40 % jmenovitého výkonu a nebo pro ohřev teplé užitkové vody v létě, je nutné denně zatápět z důvodu životnosti kotle. Kotel není možné provozovat trvale v útlumu, kdy mohou vznikat dehty a kyseliny, které poškozují těleso kotle
 • Kotel musí být zabezpečen proti přetopení v případě výpadku elektrické energie, neboť má určitou setrvačnost

D21Pzplynovací kotel na dřevo s ekvitermní regulací ACD01, termoventil, 2x akumulační nádrž 1 000 l, 2x řízený topný okruh, 2x el. spirála

Varianty řešení ochrany kotle proti přetopení

 1. kotle jsou standardně vybaveny chladící smyčkou proti přetopení a lze je zapojit s ventilem TS 130 3/4 A (95°C) nebo WATTS STS 20 na vodovodní řád (v případě vlastní studny využijeme další varianty)
 2. záložní zdroj el. energie (baterie) na čerpadlo - UPS 500 (1 hod.) nebo záložní zdroj s rozvaděčem (3 hod.) - (viz ceník, kotel na tento zdroj nepřipojujeme)
 3. jedna větev v systému zapojena na samovolnou cirkulaci vody s několika radiátory
 4. kotel zapojen s dohlazovací nádrží a inverzním zónovým ventilem, který se bez el. proudu otevře

POZOR - VŠECHNY KOTLE VYROBENÉ V ROCE 2003 A MLADŠÍ JSOU VYBAVENY CHLADÍCÍ SMYČKOU.

DOPORUČENÁ ZAPOJENÍ - pořadí dle výhodnosti

(Poznámka ke schématům: zpětná klapka je při chodu čerpadla zavřena přetlakem na výstupu z čerpadla, při vypnutém čerpadlu je plně otevřena. Pozor jedná se o klapku bez pružiny.)

Energeticky úsporná oběhová čerpadla

Dalších 55 doporučených zapojení s příslušenstvím

Kotel je nutné pravidelně čistit - přikládácí prostor a zadní sběrný kanál od popela a prachu

Tah komína

Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot (21 - 35 Pa podle typu kotle)

 • Malý tah komína zkracuje životnost kotle - kotel více dehtuje, zanáší se a kouří do prostoru při přikládání
  řešení: vyvložkovat komín, nebo umístit na komín speciální nástavec, nebo odtahový ventilátor
 • Velký tah komína zvětšuje spotřebu paliva vyšší komínová ztráta - nižší účinnost kotle - špatné spalování - kotel nemusí dosahovat požadovaný výkon)
  řešení: umístit škrtící klapku do kouřovodu mezi kotel a komín (omezovač tahu)

U kotle

U kotle je nutné pravidelně čistit přikládací prostor a zadní sběrný kanál od popela a prachu.

Pozor - Komín musí být dobře utěsněn a zaizolován, aby nedošlo při sníženém výkonu kotle ke kondenzaci vodní páry a dehtů v komíně.

Doporučení firmy ATMOS

Zapojte kotel s akumulačními nádržemi. Je to nejlepší zapojení pro kotle na tuhá paliva, protože zvyšuje životnost kotle a snižuje spotřebu paliva. Nemůžete-li mít doporučený objem akumulačních nádrží, zapojte kotel alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 l až 1000 l (viz návod k obsluze).

Laddomat 21
Laddomat 21

AKUMULACE

Instalace kotle s akumulačními nádržemi přináší tyto výhody:

 • nižší spotřeba paliva ( o 20 až 30%), kotel pracuje na plný výkon až do vyhoření paliva při optimální účinnosti
 • vysoká životnost kotle a komínu - minimální tvorba dehtů a kyselin
 • možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění - akumulační elektřina
 • určeno pro kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním
 • pohodlné topení a ideální vyhoření paliva
 • zaručeně ekologičtější vytápění
 • záruku na těleso kotle 3 roky

Zapojení s akumulátory doporučujeme jako hlavní zapojení.
Nemůžete-li mít doporučený objem akumulačních nádrží, zapojte kotel alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 - 1000 l. Instalace otopného systému musí být provedena odbornou firmou dle ČSN 060830. Pokud zvolíte velký objem akumulační nádrže, musíte také zvolit odpovídající výkon kotle, aby byl schopen tyto nádrže nabít za rozumnou dobu.

Zapojení kotle s akumulátorem a laddomatem 21, 22 - schéma zapojení

Minimální průměry potrubí při zapojení s akumulačními nádržemi
 Typ a výkon kotle  část A část B
v mědi v oceli v mědi v oceli
 DC 18S, C 18S, DC 20GS 28x1 25 (1") 28x1 25 (1")
 DC 22S, DC 25S, DC 25GS, C 20S, DC 22SX 28x1 25 (1") 28x1 25 (1")
 DC 32S, DC 32GS, C 30S, DC 30SX 35x1,5 32 (5/4") 28x1 25 (1")
 DC 40GS, C 40S, DC 40SE, DC40SX 35x1,5 32 (5/4") 28x1 25 (1")
 DC 50S, DC50SE 42x1,5 40 (6/4") 35x1,5 32 (5/4")

Laddomat 21 je určen pro kotle do 75 kW, doporučujeme jej však použít jen do výkonu 50 kW.
Kotle o vyšším výkonu než 50 kW doporučujeme zapojit s největším termoregulačním ventilem ESBE a silným čerpadlem, nebo trojcestným ventilem ovládaným servopohonem s elektrickou regulací udržující minimální teplotu vratné vody 65 - 75 °C. Při zapojení kotle s akumulačními nádržemi můžeme použít otevřenou nebo uzavřenou expanzní nádobu.

Provoz systému s akumulačními nádržemi

Po zatopení kotle nabijeme při provozu na maximální výkon (na 2 až 4 naložení) daný objem akumulačních nádrží na požadovanou teplotu vody 90-100°C. Kotel poté necháme dohořet. Dále už jen odebíráme teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě. V topném období (při dodržení minimálních objemů akumulátorů viz tabulka) to může činit 1-3 dny. Nelze-li použít akumulaci, doporučujeme alespoň jednu nádrž o objemu 500 - 1000 l pro vyrovnávání náběhů a doběhů kotle.

Izolace nádrží

Akumulační nádrže jsou běžně dodávány bez izolace. Vhodným řešením je společné zaizolování daného počtu nádrží o požadovaném objemu minerální vlnou do skeletu ze sádrokartonu, případně dodatečné vyplnění sypkou izolací. Doporučená tloušťka izolace, při použití minerální vlny je 120mm. Další variantou je zakoupení již zaizolovaných nádrží minerální vlnou v koženkovém pouzdru, které naše firma také dodává.

Ohřev TUV

Pro ohřev teplé užitkové vody můžeme použít kombinovaný bojler, nebo akumulační nádrž s měděným průtokovým ohřívačem. (viz. ceník)

Laddomat 21 a laddomat 22

Laddomat 21

Návod k použití

Laddomat 21 (PDF 2,2MB)

Laddomat 22

Návod k použití

Laddomat 22 (PDF 3,6MB)

TYP NÁDRŽE OBJEM ( l ) PRŮMĚR ( mm ) VÝŠKA ( mm )
AN 500 500 600 1944/1940*
AN 750 750 750/790* 1974/1752*
AN 800 800 790 1910
AN 1000 1000 850/790* 2025/2202*

Nádrže jsou dodávány bez izolací, nebo s izolací v koženkovém pouzdře

MINIMÁLNÍ OBJEM AKUMULÁTORU
Typ DC 18S DC 22S DC 25/25GS DC 32/32GS DC 40GS/SX DC 50S DC 70/75SE DC 100
Výkon / kW 20 22 25 35/32 40 49 70 99
Objem / l 1000-1500 1500-2000 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000

Doporučujeme vždy zvolit větší objem akumulátoru z daného rozsahu

MINIMÁLNÍ OBJEM AKUMULÁTORU
Typ C 18S C 20S C 30S C 40S C 50S
Výkon / kW 20 25 32 40 48
Objem / l 1 000 - 1 500 1 500 - 2 000 2 000 - 2 500 2 500 - 3 000 3 000 - 4 000

Akumulační vytápění je nejlepší zapojení pro kotle na tuhá paliva


Novinky

Nové dotace
v Moravskoslezském kraji

Nové dotace
ve Středočeském kraji

Nové dotace
v Plzeňském kraji

Nové dotace
v Královehradeckém kraji

Nové dotace
v Ústeckém kraji

Kotlíková dotace - Krajské dotace

Nové dotace
Čistá energie Praha 2014

Nová zelená úsporám 2014 spuštěna

Energeticky úsporná oběhová čerpadla

Nové dotace v Moravskoslezském kraji na kotle na pelety 40 000 Kč
http://www.mzp.cz/cz/dotace

GSM modul ATMOS AB01

Ceník

Ekvitermní elektronická regulace

Nové příslušenství

Dalších 54 doporučených zapojení s příslušenstvím

Instalace kotelny na pelety

Výstavy kde nás najdete

12.-20.9.
Zahrada Čech - Litoměřice

16.-20.9.
For Therm - Praha

29-3.10.
MSV - Brno

 

 

Facebook
staň se přítelem

Odkazy

Klastr Česká peleta

Rozvoz pelet cisternou - základní informace

Topení dřevem

Státní fond životního prostředí

ZELENÁ ÚSPORÁM

Hořáky Riello na zemní plyn a ETO

Hořákdy GFE

Ministerstvo životního prostředí

ISO, politika organizace

ISO 14001
ISO
14001
ISO 9001
ISO
9001
ISO 18001
ISO
18001
Politika organizace
Politika
organizace
Ekologicky šetrný výrobek
Ekologicky
šetrný výrobek