Zplynovací kotle na uhlí

ATMOS Kombi

Zplynovací kotle na hnědé uhlí

Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( S ), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na uhlí ATMOS

 • Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí
 • Možnost spalovat uhlí a dřevo dohromady (společně)
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost 81 až 86 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologickišetrnější spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně )
 • Kotel bez trubkovnice - snazší čištění (mimo C50S)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Nastavení roštovacích segmentů
Nastavení roštovacích segmentů je znázorněno na obrázku a je jednotné při spalování uhlí a dřeva. Kanálek na přívod sekundárního vzduchu a rovná část zplynovacího roštu musí směřovat vždy dolů.

CHRÁNĚNO PRŮMYSLOVÝM PATENTEM!

Odtahový ventilátor
Pohled do horní přikládací komory

Chladící smyčka proti přetopení
Pohled do spodní spalovací komory

 

Odtahový ventilátor
Odtahový ventilátor
minimalizuje kouření při přikládání a provozu kotle

Chladící smyčka proti přetopení
Chladící smyčka proti přetopení

Instalace

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21, 22 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65C°. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.

Kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Panel se standartní regulací

Panel se standartní regulací

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový  termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle ( ventilátoru ) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

 

Zplynovací kotle na dřevo
Velikost přikládací komory

hoření plamene ve spodní spalovací komoře v kulovém prostoru
Hoření plamene ve spodní spalovací komoře
v kulovém prostoru

Zplynovací kotle na dřevo
ATMOS Kombi
C 18 S, AC 25 S
Zplynovací kotle na dřevo
ATMOS Kombi
C 20 S, C 30 S, C 40 S, C 50 S,
AC 35 S, AC 45 S

C20S

LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ - C 18S, C 20S, C 30S, C 40S, C 50S

1. Těleso kotle 14. Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru
2. Dvířka plnící 15. Víko čistící
3. Dvířka popelníková 16. Roštovací páka
4. Ventilátor - odtahový (S) 17. Táhlo roztápěcí záklopky
5. Žáruvzdorná tvarovka - kostka zadní 18. Teploměr
6. Ovládací panel 19. Clona topeniště - přední
7. Bezpečnostní termostat 20. Vypínač
8. Regulační záklopka 22. Regulátor výkonu - Honeywell FR124
9. Roštnice 23. Žáruvzdorná tvarovka - kostka přední
10. Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor 24. Regulační termostat ventilátoru
11. Roštová trubka 25. Výplň dvířek - Sibral
12. Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc 26. Těsnění dvířek - šňůra 18x18
13. Zatápěcí záklopka 27. Spalinový termostat
    28. Chladící smyčka proti přetopení

 

C 18S C 20S C 30S C 40S C 50S
A 1180 1420 1420 1420 1420
B 770 770 870 970 1120
C 590 590 590 590 590
D 872 1118 1118 1118 1118
E 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150)
F 65 70 70 70 70
G 200 200 200 200 102
H 930 1177 1177 1177 1177
CH 220 220 220 220 220
I 190 190 190 190 220
J 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2"

 


TECHNICKÁ DATA
TYP KOTLE ATMOS kombi
C 18S C 20S C 30S C 40S C 50S
Rozsah výkonu (kW) 15 - 20 20 - 25 25 - 32 30 - 40 40 - 48
Předep. tah komína (Pa) 20 23 25 28 28
Hmotnost kotle (kg) 298 344 394 430 504
Objem vody (l) 45 64 64 77 95
Obsah násypky (dm3) 66 100 125 150 150
Elektrický příkon (W) 50 50 50 50 50
Připojovací napětí (V/Hz) 230/50
Předepsané palivo Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17-20 MJ/kg
Náhradní palivo Suché dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, průměr 80-120 mm
a o vlhkosti 12-20%
Max. délka dřeva (mm) 330 330 430 530 530
Minimální teplota vratné vody při provozu 65 °C
Účinnost v celém rozsahu výkonu 83 - 87%
Třída kotle 4
Dotované kotle v ČR

Zplynovací kotel na černé uhlí

Zplynovací kotel na černé uhlí
Zplynovací kotel na černé uhlí

Jsou konstruovány pro spalování dřeva a černého uhlí na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( S ), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný nerezový otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Primární a sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu pro dosažení vysoké účinnosti a kvalitního spalování

Předepsaným palivem je černého uhlí OŘECH 1. Jako náhradní palivo můžeme použít kusové dřevo o délce 330, nebo hnědé a černé uhlí o větší velikosti (KOSTKA), hnědouhelné a dřevěné brikety.

Výhody zplynovacích kotlů na černé uhlí ATMOS

 • Možnost spalovat uhlí a dřevo samostatně nebo dohromady (společně)
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně )
 • Kotel bez trubkovnice - snazší čištění
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.

Od roku 2002 jsou kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

AC25S

NÁKRES KOTLŮ - AC25S

ROZMĚRY AC25S AC35S AC45S
A 1180 1420
1420
B 770 770
870
C 590 590 590
D 872 1118 1118
E 152 152 152
F 65 70 70
G 200 200 200
H 930 1177 1177
CH 220 220 220
I 190 190 190
J 6/4" 6/4" 6/4"

 

TECHNICKÁ DATA:
TYP ATMOS KOMBI
  AC25S AC35S AC45S
Výkon na černé uhlí kW 20-26 25 - 35 35 - 45
Výkon na dřevo kW 15-20 20-25 25-32
Hmotnost kotle kg 297 353 397
Objem vody l 45 64 70
Obsah násypky dm3 66 100 125
Elektrický příkon W 50 50 50
Elektrický síť V/Hz 230/50 230/50 230/50
Předepsané palivo  

černé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti
17 - 30 MJ.kg-1

hnědouhelné brikety
o výhřevnosti
19 - 23 MJ.Kg-1

černé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti
17 - 30 MJ.kg-1
černé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti
17 - 30 MJ.kg-1
Náhradní palivo   suché dřevo ø 50-120 mm
a o vlhkosti 12-20%
suché dřevo ø 50-120 mm
a o vlhkosti 12-20%
Max. délka dřeva mm 330 330 430
Min.teplota vratné vody °C 65 65 65
Účinnost % 84 85< 85,2
Kvalita spalování - CO mg/m3 <500 <500 <500
Třída kotle - 4 4 4

Novinky

Nové dotace
v Moravskoslezském kraji

Nové dotace
ve Středočeském kraji

Nové dotace
v Plzeňském kraji

Nové dotace
v Královehradeckém kraji

Nové dotace
v Ústeckém kraji

Kotlíková dotace - Krajské dotace

Nové dotace
Čistá energie Praha 2014

Nová zelená úsporám 2014 spuštěna

Energeticky úsporná oběhová čerpadla

Nové dotace v Moravskoslezském kraji na kotle na pelety 40 000 Kč
http://www.mzp.cz/cz/dotace

GSM modul ATMOS AB01

Ceník

Ekvitermní elektronická regulace

Nové příslušenství

Dalších 54 doporučených zapojení s příslušenstvím

Instalace kotelny na pelety

Výstavy kde nás najdete

12.-20.9.
Zahrada Čech - Litoměřice

16.-20.9.
For Therm - Praha

29-3.10.
MSV - Brno

 

 

Facebook
staň se přítelem

Odkazy

Klastr Česká peleta

Rozvoz pelet cisternou - základní informace

Topení dřevem

Státní fond životního prostředí

ZELENÁ ÚSPORÁM

Hořáky Riello na zemní plyn a ETO

Hořákdy GFE

Ministerstvo životního prostředí

ISO, politika organizace

ISO 14001
ISO
14001
ISO 9001
ISO
9001
ISO 18001
ISO
18001
Politika organizace
Politika
organizace
Ekologicky šetrný výrobek
Ekologicky
šetrný výrobek