Energooszczędne pompy obiegowe

Od 1.1.2013 wejdzie w życie w całej UE (w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej) nowa dyrektywa zakazująca wprowadzanie na rynek samodzielnie stojące klasyczne pompy obiegowe.

Technicznie to oznacza, że jakakolwiek samodzielnie stojąca pompa sprzedawana i instalowana do dowolnego systemu musi być z kategorii oszczędnych.

Wyjątkiem są do 1.8. 2015 tylko wszystkie pompy wbudowane. Dlatego ten nowy przepis nie dotyczy Laddomatu 21 i nowego izolowanego Laddomatu 22, który jest przeznaczony do mocy od 15 do 100 kW.

Jest zatem oczywiste, że dzięki wyższej cenie pomp energooszczędnych Laddomat 21/22 będzie idealnym rozwiązaniem cenowym. 
Laddomat 21 z oszczędną pompą zostanie wprowadzony na rynek od 1 stycznia 2013 roku, laddomat 22 z oszczędną pompą zostanie wprowadzony na rynek do końca 2013 roku.

 Z wprowadzeniem pomp energooszczędnych przychodzi też problem z ich optymalnym nastawieniem.
 Inne nastawienie musi być dla obwodu kotłowego, inne dla obwodu ogrzewanego systemu.

Dla obwodu kotłowego należy zatem dotrzymywać przepisanego nastawienia patrz załączona ulotka. W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernego dziegciowania kotła i skrócenia jego żywotności (zanika gwarancja).

Nastawienie pompy w obwodzie kotłowym

Standardowe pompy
Standardowe pompy

Oszczędne pompy
Oszczędne pompy


Nowości

Energooszczędne pompy obiegowe

Cennik

Elektroniczna regulacja ekwitermiczna

Wyposażenie kotłów

Kolejnych 42 zalecancyh instalacji z wyposażeniem dodatkowym

Instalacja kotłowni na pelety

Odnośniki

 

ISO

ISO 14001
ISO
14001
ISO 9001
ISO
9001
ISO 18001
ISO
18001