Kolejnych 42 zalecancyh instalacji z wyposażeniem dodatkowym

Zalecane schematy instalacji z użyciem Laddomatu 21, zaworów termoregulacyjnych, zaworów trójdrożnych, sterowanych elektronicznie na żądaną temperaturę wody powrotnej, regulacji elektronicznej systemów grzewczych i ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej, dla kotłów do mocy 100 kW.

1. Instalacja kotła z Laddomatem 21, jednym obwodem grzewczym z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja ze trzema termostatami kontaktowymi
2. Instalacja kotła z Laddomatem 21, jednym obwodem grzewczym z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja z dwoma termostatami kontaktowymi
3. Instalacja kotła z zaworem termoregulacyjnym, jednym obwodem grzewczym z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja ze trzema termostatami
4. Instalacja kotła z zaworem termoregulacyjnym, jednym obwodem grzewczym z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja z dwoma termostatami
5. Instalacja kotła z zaworem termoregulacyjnym, jednym obwodem grzewczym z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, otwarte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego
6. Instalacja kotła z Laddomatem 21, jednym obwodem grzewczym z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, otwarte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego
7. Instalacja kotła z dwoma sterowanymi zaworami trójdrożnymi, jednym obwodem grzewczym z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, otwarte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego i wody powrotnej do kotła
8. Instalacja kotła z Laddomatem 21, jednym obwodem grzewczym z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, otwarte naczynie zbiorcze – prosta regulacja z jednym termostatem kontaktowym
9. Instalacja kotła z Laddomatem 21, dwoma obwodami grzewczymi z ogrzewaniem CWU, ogrzewanie słoneczne, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego
10. Instalacja kotła z zaworem termostatycznym, dwoma obwodami grzewczymi, zbiornik wyrównawczy z ogrzewaniem CWU, ogrzewanie słoneczne, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego
11. Instalacja kotła ze sterowanym trójdrożnym zaworem termostatycznym, dwoma obwodami grzewczymi, zbiornik wyrównawczy z ogrzewaniem CWU, ogrzewanie słoneczne, zamknięte naczynie wzbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego i wody powrotnej do kotła
13. Instalacja kotła z zaworem termoregulacyjnym, jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zbiornika wyrównawczego, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja z dwoma termostatami
14. Instalacja kotła z zaworem termoregulacyjnym, jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zbiornika wyrównawczego, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja z dwoma termostatami
15. Instalacja kotła ze sterowanym trójdrożnym zaworem, jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zbiornikiem wyrównawczym, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego i wody powrotnej do kotła
16. Instalacja kotła z Laddomatem 21, dwoma zbiornikami akumulacyjnymi z ogrzewaniem CWU, jednym obwodem grzewczym, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego
17. Instalacja kotła ze sterowanym trójdrożnym zaworem i dwoma zbiornikami akumulacyjnymi z ogrzewaniem CWU, jednym obwodem grzewczym, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego i wody powrotnej do kotła
18. Instalacja kotła z Laddomatem 21 i dwoma zbiornikami akumulacyjnymi, jednym obwodem grzewczym z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, otwarte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego
19. Instalacja kotła z Laddomatem 21 i trzema zbiornikami akumulacyjnymi z ogrzewaniem CWU, dwoma obwodami grzewczymi, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja z jednym termostatem kontaktowym
20. Instalacja kotła z Laddomatem 21 i trzema zbiornikami akumulacyjnymi z ogrzewaniem CWU, dwoma obwodami grzewczymi, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego
21. Instalacja kotła z Laddomatem 21 i zbiornikiem akumulacyjnym, dwoma obwodami grzewczymi, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego
22. Instalacja dwóch kotłów, Laddomat 21, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego i automatyczne przełączanie pracy kotłów za pomocą zaworu trójdrożnego
23. Instalacja dwóch kotłów, Laddomat 21, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja systemu grzewczego i przełączanie pracy kotłów za pomocą zaworu trójdrożnego
24. Instalacja dwóch kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu obu kotłów, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego i automatyczne przełączanie pracy kotłów za pomocą zaworu trójdrożnego
25. Instalacja dwóch kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu obu kotłów, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja systemu grzewczego i automatyczne przełączanie pracy kotłów za pomocą zaworu trójdrożnego
26. Instalacja dwóch kotłów, Laddomat 21, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego i automatyczne przełączanie pracy kotłów za pomocą zaworu trójdrożnego
27. Instalacja dwóch kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu obu kotłów, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego i automatyczne przełączanie pracy kotłów za pomocą zaworu trójdrożnego
28. Instalacja dwóch kotłów na paliwa stałe z zaworem termoregulacyjnym dla ochrony powrotu obu kotłów, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja systemu grzewczego i ręczne przełączanie pracy kotłów
29. Instalacja dwóch kotłów z zaworem termoregulacyjnym dla ochrony powrotu obu kotłów, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze, zbiornik wyrównawczy 1000l – prosta regulacja systemu grzewczego, możliwa praca obu kotłów jednocześnie
30. Instalacja dwóch kotłów, Laddomat 21 dla ochrony powrotu, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja systemu grzewczego
31. Instalacja dwóch kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego i automatyczne przełączanie pracy kotłów za pomocą zaworów strefowych
32. Instalacja dwóch kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja systemu grzewczego, automatyczne przełączanie pracy kotłów za pomocą zaworów strefowych i termostatów
33. Instalacja dwóch kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja systemu grzewczego, automatyczne przełączanie pracy kotłów za pomocą zaworów strefowych i termostatów
34. Instalacja dwóch kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu obu kotłów, zbiornikiem wyrównawczym, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja systemu grzewczego, automatyczne przełączanie pracy kotłów za pomocą mieszającego zaworu trójdrożnego
35. Instalacja dwóch kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu, z jednym obwodem grzewczym, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja systemu grzewczego i automatyczne przełączanie pracy kotłów za pomocą dwóch zaworów strefowych
36. Instalacja trzech kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu, z dwoma obwodami grzewczymi, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze, zbiornik wyrównawczy – prosta regulacja systemu grzewczego, zamykanie poszczególnych obwodów kotłowych za pomocą zaworów strefowych
37. Instalacja trzech kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu, z dwoma obwodami grzewczymi, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja systemu grzewczego, zamykanie poszczególnych obwodów kotłowych za pomocą zaworów strefowych
38. Instalacja trzech kotłów ze sterowanym zaworem trójdrożnym z ochroną powrotu, z dwoma obwodami grzewczymi, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja systemu grzewczego
39. Instalacja trzech kotłów z zaworem termoregulacyjnym dla ochrony powrotu, z dwoma obwodami grzewczymi, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego, zamykanie poszczególnych obwodów kotłowych za pomocą zaworów strefowych
40. Instalacja trzech kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu, z dwoma obwodami grzewczymi, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze, zbiornik wyrównawczy – elektroniczna regulacja systemu grzewczego, zamykanie poszczególnych obwodów kotłowych za pomocą zaworów strefowych
41. Instalacja trzech kotłów ze sterowanym zaworem trójdrożnym dla każdego kotła z ochroną powrotu, z dwoma obwodami grzewczymi, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – elektroniczna regulacja systemu grzewczego
42. Instalacja trzech kotłów z zaworem termoregulacyjnym dla ochrony powrotu, z dwoma obwodami grzewczymi, z ogrzewaniem CWU w kombinacji bojlera, zamknięte naczynie zbiorcze – prosta regulacja systemu grzewczego, zamykanie poszczególnych obwodów kotłowych za pomocą zaworów strefowych

Nowości

Energooszczędne pompy obiegowe

Cennik

Elektroniczna regulacja ekwitermiczna

Wyposażenie kotłów

Kolejnych 42 zalecancyh instalacji z wyposażeniem dodatkowym

Instalacja kotłowni na pelety

Odnośniki

 

ISO

ISO 14001
ISO
14001
ISO 9001
ISO
9001
ISO 18001
ISO
18001