Kotły gazujące z palnikiem na pelety drewniane

DC18S
DC18S

Kotły zgazujące z wbudowanym palnikiem na pelety w górnych drzwiczkach są interesującym rozwiązaniem przeznaczonym do wszystkich kotłów do mocy 40 kW wyposażonych w wentylator odciągu (oprócz modeli GS(x).

Standardowo w tym wariancie są produkowane następujące modele:

 • DC18S z adaptacją na palnik
 • DC25S z adaptacją na palnik
 • DC32S z adaptacją na palnik
 • DC24RS z adaptacją na palnik 
 • DC30RS z adaptacją 
 • C18S z adaptacją na palnik
 • C20S z adaptacją na palnik
 • AC25S z adaptacją na palnik

Kotły są skonstruowane tak, że korpus kotłów jest spawany z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości od 8 do 3 mm, składa się:

 • z komory górnej (6 mm), która jest w górnej części z drzwiczkami z otworem do wbudowania palnika na pelety i w dolnej części z dyszą zgazującą lub obrotowym rusztem żeliwnym dla łatwego usuwania popiołu.
 • z przestrzeni dolnej, która jest wykładana kształtkami ceramicznymi dla idealnego spałenia wszystkich palnych substancji z wysoką sprawnością i przyjaznym ekologicznie spalaniem, która służy też jako popielnik

Korzyści z wbudowania palnika do standardowego kotła

 • Rozwiązanie proste i przystępne cenowo
 • Możliwość ogrzewania komfortowo peletami bez ręcznego dokładania
 • Duży zasobnik na pelety 500, 1000 l, tekstylny zasobnik, część kotłowi jako zasobnik = uzupełnianie opału co 7 i 14 dni,  raz w roku
 • Wygodne i bezpyłowe usuwanie popiołu z wentylatorem odciągającym w interwale od 7 do 30 dni
 • Automatyczne zapalanie pelet z pomocą spirali żarzeniowej przy palniku już w cenie podstawowej
 • Wysoka sprawność 83 do 91 % w zależności od typu opału i kotła, oraz nastawionej mocy = duża oszczędność kosztów ogrzewania
 • Spalanie ekologiczne - kotły według ČSN EN 303-5 klasa  4  możliwa dotacja z programu Zielone światło dla oszczędności z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska
 • Pętla chłodząca przeciwko przegrzaniu = bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po wypaleniu opału
 • Małe wymiary i nowoczesne wzornictwo

Palnik Atmos A25 w górnych drzwiczkach
Palnik Atmos A25 w górnych drzwiczkach

Adaptacja na palnik na pelety
Adaptacja na palnik na pelety

Podstawowe dane kotłów certyfikowanych

TYP KOTŁA
Dane techniczne:
  DC 18S
z adaptacją
DC 25S
z adaptacją
DC 24RS
z adaptacją
DC 30RS
z adaptacją
C 18S
z adaptacją
C 20 S
z adaptacją
AC 25S
z adaptacją
DC32S z adaptacją
Moc kotła na pelety drzewne  kW 6 - 20 7-24 7 - 24 7 - 24 6 - 20 24 4 - 20 7-24
Przepisany ciąg kominowy Pa 20 23 22 24 22 23 24 25
Masa kotła kg 283 326 331 365 298 351 297 345
Pojemność wodna l 45 58 58 65 45 64 45 80
Objętość wsypu  dm3 66 100 93 93 66 100 66 140
Napięcie zasilania  V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50  230/50 230/50t 230/50 230/50
Maks. długość drewna  mm 330 530 330 330 330 330 330  
Przepisany opał Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety)
Minimalna temperatura wody powrotnej °C 65
Sprawność % 84 - 91
Klasa kotła według ČSN EN 303-5   4 4 4 4 4 4 4 4
Kotły dotowane w RC            

PALNIK NA PELETY ATMOS A25/A45

Dawkowanie opału: zewnętrznym podajnikiem ślimakowym sterowanym z regulacji elektronicznej palnika.

 • Do palnika A25 są przeznaczone zewnętrzne podajniki bezwałowe DA1500 o długości 1,5 m, DA2000 o długości 2 m i podajnik DA2500 o długości 2,5 m, wszystkie o średnicy 75 mm.
 • Do palnika A45 są przeznaczone zewnętrzne podajniki z wałem DRA50 o długości 1,7 m, 2,5 m, 4 m i 5 m o średnicy 80 mm.

Górne drzwiczki wsypowe zasobnika paliwa zostały przystosowane do wbudowania palnika ATMOS A25.

A25
Palnik A25

ATMOS A25

Palnik ATMOS A25 przeznaczony jest do wysokiej jakości peletek z miękkiego drewna bez kory o średnicy 6 do 8 mm, o długości 10 do 25 mm i wartości opałowej 17-19 MJ.kg-1. Zaletą tych palników jest automatyczne zapalanie opału za pomocą spirali żarowej, która zapala pelety, kiedykolwiek trzeba rozpalić. Palnik i kocioł pracują tak na pełnej mocy z najwyższą sprawnością i najlepszą jakością spalania w odróżnieniu od szeregu konkurencyjnych wyrobów, które są bez urządzenia zapalającego i muszą utrzymywać tlejącą (rozżarzoną) warstwę w palenisku. Są tak eksploatowane na malej mocy, kiedy temperatura spalin spada poniżej 100°C. W efekcie dochodzi do skraplania dziegcia i kwasów w palenisku, do skracania żywotności kotła, nie wspominając już o niższej sprawności, wyższym zużyciu opału, gorszej jakości spalania, zatykaniu się kotła i z tego powodu krótszych interwalach jego czyszczenia.

PALNIK NA PELETY ATMOS A25

Przepisany opał: wysokiej jakości pelety drzewne (białe) o średnicy od 6 do 8 mm, długości od 5 do 25 mm i wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1.

Wyświetlacz palnika: służy do wyświetlania aktualnego stanu palnika i do nastawiania jego funkcji

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja AC07X (AC07), która steruje pracą podajnika zewnętrznego, dwóch spiral zapłonowych i wentylatorów według potrzeb kotła i systemu grzewczego. Elektronika jest zabezpieczona termostatem zabezpieczającym kotła, termostatem zabezpieczającym na doprowadzeniu pelet do palnika, czujnikiem obrotów wentylatora i fotokomórką do śledzenia płomienia. Praca palnika jest sygnalizowana na wyświetlaczu regulacji elektronicznej.

Zapalanie opału: automatyczne z pomocą dwóch elektrycznych spiral zapłonowych.

Podstawowe funkcje palnika:
Możliwość wykorzystania dwóch wyjść rezerwowych R i R2 do różnych aplikacji
Możliwość podłączenia czterech różnych czujników TS, TV, TK i TSV
TS - czujnik dolny na zbiorniku
TV - czujnik górny na zbiorniku
TK - czujnik kotła lub czujnik środkowy na zbiorniku
TSV - czujnik spalin lub panelu solarnego

 • sterowanie palnikiem według dwóch temperatur na zbiorniku wyrównawczym
 • sterowanie wentylatorem kotła z palnika z pomocą wyjścia rezerwowego
 • sterowanie pompą kotła z palnika z pomocą wyjścia rezerwowego
 • sterowanie systemem solarnym bezpośrednio z palnika

Do palnika A25 są przeznaczone zewnętrzne podajniki bezwałowe DA2000 o długości 2 m i DA2500 o długości 2,5 m, wszystkie o średnicy 75 mm.

Do palnika ATMOS A25 przeznaczone są następujące zasilacze:

 • Zasilacz ślimakowy do palnika ATMOS A25 typ DA2000 o długości 2 m i średnicy 80 mm
 • Zasilacz ślimakowy do palnika ATMOS A25 typ DA2500 o długości 2,5 m i średnicy 80 mm
C18S, AC25S
C18S a AC25S

Zalety wbudowania palnika do standardowego kotła

 • Proste i niedrogie rozwiązanie
 • Możliwość spalania dużych kawałów drewna lub komfortowego opalania peletami bez ręcznego dorzucania
 • Łatwe dorzucanie drewna, brykietów lub węgla bez dymu z wentylatorem wyciągowym = czysta kotłownia
 • Duży zasobnik pelet 500 ,1000 l ( część kotłowni ) = uzupełnianie paliwa co 7 i 14 dni (raz w roku )
 • Wygodne i bezpyłowe opróżnianie popiołu z wentylatorem wyciągowym w interwale 14 do 30 dni
 • Automatyczne zapalanie pelet za pomocą spirali żarowej przy palniku już w cenie podstawowej
 • Wysoka sprawność 83 do 91 % w zależności od  typu paliwa i kotła = duża oszczędność kosztów opalania
 • Spalanie ekologiczne - kocioł wg normy ČSN EN 303-5 klasy 3 = dotacja z programu (CZ) Zielone światło oszczędnościom z czeskiego Narodowego funduszu ochrony środowiska SFŽP ( oprócz C18S i AC25S z powodu możliwości spalania węgla )
 • Pętla chłodząca chroniąca przed przegrzaniem kotła = bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po całkowitym wypaleniu paliwa za pomocą termostatu spalinowego
 • Małe wymiary i nowoczesny wygląd

W przypadku opalania drewnem, drewnianymi brykietami lub węglem, zawsze trzeba wyjąć palnik z drzwiczek kotła i zaślepić otwór dostarczonym wieczkiem z izolacją cieplną.

Instalacja

Instalując palnik w górnych drzwiczkach kotła gazującego niezbędne jest użycie podajnika o minimalnej długości 2 metrów tak, aby długość węża między przenośnikiem i palnikiem wynosiła z powodów bezpieczeństwa minimalnie 15 cm. Optymalna długość węża jednak wynosi ok. 40 cm, aby było możliwe łatwe otwarcie drzwiczek z palnikiem na pelety podczas czyszczenia paleniska.

Podłączenie kotła z palnikiem i zasobnikiemPomieszczenie kotłowni

Opis:  1 - Komin | 2 - Czopuch | 3 - Kocioł | 4 - Palnik | 5 -Podajnik | 6 – Zasobnik

Zalecane podłączenie

Zalecanym podłączeniem kotła jest podłączenie z LADDOMAT-em 21 lub zaworem termoregulacyjnym oraz ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 500 lub 1000 litrów dla osiągnięcia niskiego zużycia paliwa i wysokiej żywotności palnika i kotła. Dla dalszej oszczędności paliwa ( aż do 20% ) i prawidłowego funkcjonowania ładowania zbiornika wyrównawczego wskazane jest zastosowanie specjalnie zaprojektowanej regulacji ATMOS ACD01 lub zestawu AS25, przeznaczonego dla specjalnych funkcji palnika ATMOS A25.

Podłączenie kotła z palnikiem A25 i zestawem AS25

Podłączenie kotła z palnikiem A25 i zestawem AS25

 

Podłączenie kotła z palnikiem A25 i elektroniczną regulacją ACD01

Podłączenie kotła z palnikiem A25 i elektroniczną regulacją ACD01

Do czeskiego programu dotacyjnego Zielone światło oszczędnościom zostały zgłoszone kotły DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS z palnikiem na peletki ATMOS A25. Dlatego kotły te można zamówić wprost z produkcji w wykonaniu lewostronnym lub prawostronnym, już z dostosowaniem do wbudowania palnika na pelety. W przypadku zamiaru wbudowania palnika do standardowego lub innego kotła ATMOS można zamówić specjalny zestaw do jego adaptacji, umożliwiający zainstalowanie palnika w górnych drzwiczkach. Zestaw złożony jest z kompletnych modyfikowanych drzwiczek, specjalnej instalacji elektrycznej oraz akcesoriów, składających się z 23 pozycji.
Zestaw do wbudowania palnika na pelety do drzwiczek górnych

 • z prawostronnym otwieraniem - kod: S0532
 • z lewostronnym otwieraniem - kod: S0533

Uwaga - zamontowanie palnika na pelety możliwe jest tylko do kotła gazującego wyposażonego w wentylator wyciągowy do mocy 40 kW.


Nowości

Energooszczędne pompy obiegowe

Cennik

Elektroniczna regulacja ekwitermiczna

Wyposażenie kotłów

Kolejnych 42 zalecancyh instalacji z wyposażeniem dodatkowym

Instalacja kotłowni na pelety

Odnośniki

 

ISO

ISO 14001
ISO
14001
ISO 9001
ISO
9001
ISO 18001
ISO
18001